OFERTA

przyspieszamy motoryzacyjny biznes

Testy tajemniczego klienta

Przeprowadzamy testy tajemniczego klienta (mystery web, call, shopper) w serwisach samochodowych, serwisach blacharsko-lakierniczych, salonach sprzedaży samochodów nowych oraz używanych, obszarze sprzedaży części zamiennych. Badania przeprowadzamy według wspólnie wypracowanego z klientem schematu oraz kryteriów badawczych.

Wyniki przeprowadzanych testów tajemniczego klienta publikujemy we własnym narzędziu informatycznym umożliwiającym wgląd w wyniki oraz wszystkie dane związane z poszczególnymi badaniami. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu badań tajemniczego klienta w autoryzowanych sieciach dealerskich, sieciach serwisowych oraz pojedynczych lokalizacjach.

Doradztwo organizacyjne

Doradzamy w planowaniu i doskonaleniu aktywności organizacyjnych w działalności sprzedażowej i posprzedażowej w firmach motoryzacyjnych. Dzielimy się swoimi doświadczeniami ze współpracy z salonami sprzedaży oraz serwisu zarówno samochodów osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych.

Na podstawie testów tajemniczego klienta, audytów standardów proponujemy doskonalenie podejścia procesowego w ukierunkowaniu na realizację celów biznesowych. Prowadzimy projekty biznesowe ukierunkowane na optymalizację działalności serwisów samochodowych poprzez analizę dotychczasowej pracy i kreowanie nowych rozwiązań. Sprawdzamy potencjał serwisu i planujemy procesy kadrowo-płacowe w oparciu o maksymalizacje wydajności.

Szkolenia

Zakres tematyczny realizowanych szkoleń dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań klientów z zakresu motoryzacji. Prowadzimy zindywidualizowane szkolenia dopasowane do wybranych obszarów działalności na bazie przeprowadzonych badań tajemniczego klienta, audytów standardów jakości, audytów procesowych.

Swoje działania szkoleniowe ukierunkowujemy na praktyczne aspekty działań i warsztatowe podejście maksymalizujące skuteczność procesu szkoleniowego. Główny obszar szkoleniowy stanowi tematyka: obsługa klienta, standardy jakości, sprzedaż aktywna, zarządzanie zespołem, techniki handlowe, planowanie i monitorowanie pracy serwisu, komunikacja wewnętrzna.

Standardy jakości

Oceniamy stopień stosowania u Klientów standardów jakości dealerskich, sieciowych, korporacyjnych, własnych. Na podstawie wyników oceny stosowania standardów wypracowujemy działania doskonalące oraz wpływające na modyfikacje procedur postępowania. Posiadamy doświadczenia w cyklicznej ocenie standardów procesowych w sprzedaży samochodów i ich serwisie.

Wykonujemy również oceny standardów autoryzacyjnych w projektach rozbudowy sieci dealerskich. W szerszym ujęciu zajmujemy się również standardami jakości poprzez wsparcie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu znormalizowanych systemów zarządzania bazujących na międzynarodowych normach ISO.

Audyty procesowe

Przeprowadzamy cykliczne audyty procesowe w autoryzowanych stacjach dealerskich w całej Polsce. Kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala na stosowanie „podejścia opartego na ryzyku”, które ukierunkowane jest na minimalizację zagrożeń w prowadzonej działalności dealerskiej i maksymalizację szans. Określamy potencjał działalności i wspomagamy proces doskonalenia działań w ukierunkowaniu na maksymalizację efektów działalności. Przeprowadzamy coroczne audyty standardów i procedur postępowania oraz poszczególnych placówkach autoryzowanej sieci serwisowej.

Znormalizowane systemy zarządzania

Wspomagamy Klientów w projektach implementacji znormalizowanych systemów zarządzania ukierunkowanych na uzyskanie adekwatnego certyfikatu. Przeprowadzając diagnozę istniejących rozwiązań organizacyjnych określamy stopień zgodności z normatywnymi wymaganiami. Przygotowujemy do wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania bazujących na wymaganiach norm ISO (jakość, środowisko, bhp, bezpieczeństwo informacji) integrując rozwiązania z istniejącymi schematami działań.

Wspieramy również utrzymanie znormalizowanych systemów zarządzania w trakcie okresu ważności certyfikatu.

Dedykowane narzędzia IT

Tworzymy dedykowane narzędzia IT oparte o konkretne potrzeby klientów z branży motoryzacyjnej. Wszystkie nasze rozwiązania informatyczne tworzone są we współpracy z Klientami w celu wypracowania produktów dopasowanych do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Bazowe narzędzia pozwalają na utrzymywanie dokumentacji, zarządzanie zasobami, sprzętem kontrolno-pomiarowym, nadzorowaniem dostawców, dokumentowaniem audytów i podejmowanych działań doskonalących. .

Tworzymy replikatory ogłoszeń sprzedaży samochodów umożliwiające z jednego miejsca zarządzanie ogłoszeniami sprzedaży publikowanymi na różnorodnych portalach motoryzacyjnych. Rozbudowujemy narzędzia o moduły finansowe umożliwiające ocenę efektywności podejmowanych działań. Tworzymy narzędzia do zarzadzania wielooddziałowymi firmami motoryzacyjnymi i narzędzia dokumentujące działania zgodnie z procesami organizacyjnymi.

Prawo ochrony środowiska

Od kilku lat zajmujemy się identyfikacją przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska dla branży motoryzacyjnej. Dedykowana usługa ukierunkowana jest na ciągły monitoring pojawiających się zmian w przepisach prawnych oraz wsparcie w spełnieniu wymagań prawnych, w tym okresową ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi. Działania z zakresu monitoringu prawnego dokumentujemy na dedykowanej platformie informatycznej, wspierającej w pełni funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego.

Przeprowadzamy również audyty środowiskowe ukierunkowane na ocenę zgodności działań dealerskich z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska w obszarach serwisu mechanicznego oraz blacharsko-lakierniczego, myjni pojazdów, magazynowania części, sprzedaży samochodów.

Pozyskiwanie dotacji

W ramach realizowanych projektów szkoleniowych i doradczych oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania. Aktywnie poszukujemy możliwości dotacji, uczestniczymy w przygotowaniu wniosków dotacyjnych oraz ich rozliczaniu z instytucją finansującą.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Prowadzimy działania rekrutacyjne w oparciu o potrzeby Klienta, aby dostosować metody selekcji oraz etapy rekrutacji. Przygotujemy opis stanowiska pracy i pomożemy wdrożyć system ocen okresowych, aby pracodawca mógł poznać potencjał swoich pracowników i stopień realizacji celów firmowych.

Dopasujemy do wymagań Klienta metody, procesy i praktyki wynagradzania pracowników w organizacji adekwatnie do ich kompetencji oraz wartości rynkowej w odniesieniu do wykonywanej pracy i osiąganych efektów. Oferujemy również wsparcie w zakresie: identyfikacji i opisania kompetencji kluczowych, stanowiskowych i specyficznych w celu stworzenia spójnego i użytecznego modelu kompetencji dla całej Organizacji i powiązania go z działaniami HR.

O NAS

rozwiązujemy problemy organizacyjne

Wielkopolska Grupa Doradczo-Szkoleniowa (WGDS) powstała w 2002 roku. Szeroki wachlarz doświadczeń, jakim możemy się pochwalić, wynika z wieloletniej praktyki trenerów i konsultantów WGDS, nabytych podczas realizacji projektów dla Klientów prowadzących działalność w różnych branżach.

Od 2009 roku główny kierunek działań doradczo-szkoleniowych oraz badawczych koncentrujemy na branży motoryzacyjnej. Rozwiązania nasze kierowane są zarówno dla małych firm oraz większych podmiotów jak sieci serwisowe czy importerzy.

Realizujemy dla naszych Klientów różnorodne badania i analizy, m.in.: testy tajemniczego klienta, ocena standardów jakości w obszarach handlowych i posprzedażowych, audyty procesów organizacyjnych. Dużą część naszej działalności poświęcamy na realizację szkoleń zarówno otwartych jak i dedykowanych ukierunkowanych i związanych z działalnością motoryzacyjną.

Od roku 2012 aktywnie zajmujemy się doradztwem organizacyjno-zarządczym w ramach serwisów samochodowych, którego celem jest restrukturyzacja i optymalizacja procesów biznesowych. Realizowane projekty badawcze oraz doradczo-szkoleniowe wspieramy dedykowanymi aplikacjami IT, które projektujemy i tworzymy pod indywidualne potrzeby Klientów.

NASI KLIENCI

synergia wieloletnich doświadczeń